«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

پرهیز از جشن تولدهای تجملی

کرونا، مشغله کاری و اوضاع مالی، نمیتواند بهانه خوبی برای بچههایی باشد که یک سال منتظر جشن تولدشان هستند. یک کیک خانگی به همراه سه، چهار نفر اعضای خانواده با عکس و فیلمهای شاد، میتواند خاطره خوبی برای فرزندتان بسازد.
خیلی از خانوادهها، این پرسش همیشه برایشان  مطرح است که باید چطور و چگونه برای بچههایشان تولد بگیرند و اصلاً آیا لازم است که بچهها تولد داشته باشند یا خیر و این تولد میبایست به چه صورتی و در چه سطحی باشد؟ بچهها در هر سنی که باشند، عاشق این هستند که برایشان جشن تولد بگیرند، حال قدری که سنشان بالا میرود، دیگر خودشان برای تولدشان روزشمار میگذارند تا خانواده حواسشان باشد.
جشن تولد، باعث بالابردن اعتمادبهنفس کودک میشود؛ زیرا کودک احساس میکند که در خانواده، یک فرد دوستداشتنی و ارزشمند است. ضمن اینکه در یک روز خاص نیز مرکز توجه قرار میگیرد و این حس لذت و عشق وصف نشدنی، در وجودش تجربه میشود. اگر خودتان هم بهعنوان والدین تصور کنید که در روزهای جشن تولدتان چه احساسی داشتید، میتوانید حس بچهها را درک کنید.
مهمانی بزرگ تولد یا یک تولد سادهی دورهمی؟
برخی خانوادهها عادت دارند به تولدهای تجملی و هزینههای زیاد، اما برخی دیگر به یک تولد ساده برای بچهها قناعت میکنند. اما آیا گرفتن چنین تولدهایی با تمهای خاص برای بچهها لازم است و آیا بچهها این مدل تولد گرفتن را دوست دارند؟
پاسخ به این پرسش منفی است. خانوادهها نباید همیشه دنبال میهمانیهای پرزرقوبرق باشند، چرا که به این صورت بچهها هیچوقت یاد نمیگیرند که از اتفاقات ساده زندگیشان لذت ببرند، و پرتوقع و زیادهخواه تربیت میشوند. حال، منظور این نیست کسانی که تولدهای بزرگ میگیرند، حتماً پرتوقع میشوند؛ اما اینکه هرسال بخواهید برای فرزندتان تولد بزرگ با میهمانان زیاد بگیرید، بچه عادت میکند که هرسال باید این تولد با همین شکل تکرار شود، درحالیکه درست نیست.

دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110