«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

مگر اینها که کشته شدند، بشر نبودند؟!

مگر اینها حقوق نداشتند؟! مگر حق بشر این نیست که اگر کسی، کسی را کشت، قصاص بکند؟! این حق بشر است. حق اشخاصی است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها.
لکن عمده این است که این جامعههای حقوق بشر، در خدمت ابرقدرتها هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این جامعههایی که برای حقوق بشر فریاد میزنند، میخواهند حقوق بشر پایمال بشود.
این روزنامهنویسها و مطبوعاتی که به اسم بشردوستی انتشار این اکاذیب را میکنند، اینها در خدمت ابرقدرتها هستند. اینها حقوق بشر را پایمال میکنند.
(امام خمینی (ره)؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸)

دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110