«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

عرضه گسترده ارز در بازار ادامه خواهد داشت

۵۰۰ میلیون درهم، تنها در یک روز وارد بازار شده و عرضه گسترده ارز در روزهای آینده نیز برای کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
به گفته یک مقام مسئول: باتوجهبه سیاستهای جدیدی که دررابطهبا ثبت سفارش، معاملات ارزی و مدیریت جریانات درآمدی، وضع و اجرایی شده، در روزهای آتی شاهد افزایش عرضه ی ارزهای مختلف متناسب با میزان نیازهای تجاری کشور،  تسریع در تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان و کاهش هزینههای غیرضرور برای نقلوانتقال و تبدیلات خواهیم بود.

دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110